دانلود پاورپوینت چالش های حسابداری بخش عمومی - 28 اسلاید

دانلود پاورپوینت چالش های حسابداری بخش عمومی - 28 اسلایددانلود پاورپوینت چالش های حسابداری بخش عمومی - 28 اسلاید|810576|kvj|
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد دانلود پاورپوینت چالش های حسابداری بخش عمومی - 28 اسلایدرا مشاهده می نمایید .

معایب حسابداری نقدی

o عدم انعکاس بدهی ها وتعهداتo فقدان اطلاعات در مورد:درآمد محقق شده هزینه کل ارزش کلی موجودی ارزش کلی دارایی هاo نقص در ارائه دقیق میزان تعهدات و بدهی های آتیo سایر اطلاعات مالی مورد نیاز جهت ارزیابی وضعیت مالی یک سازمان محاسن حسابداری تعهدیتعریف جامع تر هزینه برنامه های دولت کنترل هزینه ها و اندازه گیری اثربخشی محاسبه بهای تمام شدهپاسخگویی بیشتر برای منابع مورد استفاده و سرمایه گذاری شده نهادهای بخش عمومی اندازه گیری اثر مالی سیاست های دولتبرخی از معایب حسابداری نقدی، باحسابداری تعهدی مرتفع می شوند این پژوهش به بررسی چالش های حسابداری بخش عمومی از دیدگاه ذیحسابان و مدیران مالی می پردازد:

شناخت نسبی از این مشکلات را برای تصمیم‌گیرندگان بوجود آورد.

راه‌حل‌هایی برای برطرف کردن آن‌ها ارائه نماید.