دانلود پاورپوینت بازاریابی چریکی - 26 اسلاید

دانلود پاورپوینت بازاریابی چریکی - 26 اسلایددانلود پاورپوینت بازاریابی چریکی - 26 اسلاید|810363|kvj|
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد دانلود پاورپوینت بازاریابی چریکی - 26 اسلایدرا مشاهده می نمایید .

سمینار آماده ارائه کلاسی رشته های مدیریت

تغییرات با سرعت رخ می دهند و دستاوردهای پژوهشی در شرکتهای دانش بنیان نقش به سزای خویش را در جهت ارتقای کیفیت زندگی بشر و توسعه سطح رفاه جامعه و تحولات اقتصادی ایفا میکنند. مهمترین بحث در فرآیند تجاری سازی دستاوردهای این گونه موسسات توان حضور در بازارهای گوناگون کسب و کار و تمرکز بر بهبود کارایی و اثربخشی تلاشهای بازاریابی است.

امروزه بسیاری از شرکتهای نوآور با محدودیت های بودجه ای بسیاری در عرصه تجاری مواجهند و باید قابلیت آن را بیابند تا با حداقل منابع و سرمایه گذاری حداکثر سود لازم را جهت بقا و پوشش هزینه های تحقیق و ثبات خویش در بلند مدّت کسب کنند.

بازاریابی چریکی را اینگونه معرفی میکنند:

بازاریابی چریکی هر تماس کوچکی است که شرکت شما با هرکسی در جهان بیرونی دارد. هر تماس کوچک، یعنی فرصت های زیاد بازاریابی و این به مفهوم سرمایه گذاری مقادیر زیادی پول نیست!

تاکتیک های بازاریابی پارتیزانی

چه موقع به بازاریابی چریکی نیاز داریم ؟

اصول بازاریابی پارتیزانی

vنتیجه گیری: