خازن در جریان متناوب

خازن در جریان متناوبخازن در جریان متناوب|50686119|kvj|
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد خازن در جریان متناوبرا مشاهده می نمایید .

حجم فایل : 71.8 KB <br /> نوع فایل : پاور پوینت <br /> تعداد اسلاید ها : 10 <br /> به نام خدا مدارهای خازنی در جریان متناوب<br />در فصل قبل رفتار خازن را در مدارهای DC بررسی کردیم. در این فصل به رفتار AC خازن می پردازیم. فرض کنید که به خازن شکل زیر ولتاژی به صورت زیر وصل شده باشد. در فاصله T0<T<T1 ولتاژ صفر است لذا ولتاژ خازن و جریان خازن صفر است.<br />درفاصله T1<T<T2 ولتاژ منبع به صورت خطی زیاد می شود در این لحظه جریان خازن ثابت است.<br />درفاصله T2<T<T3 ولتاژ منبع به صورت ثابت است در این لحظه جریان خازن صفر است.<br />درفاصله T3<T<T5 ولتاژ منبع به صورت خطی کم می شود در این لحظه جریان خازن ثابت و در جهت عکس می باشد. اکنون به خازن یک منبع AC وصل می کنیم. در نیم سیکل + ولتاژ خازن رفته رفته زیاد می شود. به عبارتی ولتاژ خازن از صفر تا ماکزیمم و سپس از ماکزیمم به صفر می رسد. جریان خازن از ماکزیمم به صفر و مقدار آن منفی می شود و در نیم سیکل – این روند ادامه دارد ولی برعکس نیم سیکل + است. وقتی یک ولتاژ AC به خازن وصل است. وقتی ولتاژ خازن ماکزیمم است جریان صفر می باشد و برعکس.<br />منحنحی ولتاژ و جریان خازن سینوسی می باشند و بین آنها 90 درجه اختلاف فاز می باشد. جریان نسبت به ولتاژ 90 درجه جلو می باشد.<br />مخالفت خازن در جاری شدن جریان در مدار AC را مقاومت خازنی یا راکتانس خازنی یا عکس العمل خازنی گویند. عوامل موثر بر راکتانس خازنی<br />راکتانس خازنی را با XC نشان می دهند و واحد آن اهم می باشد. عوامل موثر بر راکتانس خازنی عبارتند از:<br />1- فرکانس <br />2- ظرفیت خازن مثال: در شکل زیر راکتانس خازنی را بدست آورید. نکته: راکتانس خازنی را کاپاسیتانس نیز می گویند. نحوه محاسبه راکتانس خازنی معادل<br />راکتانس خازنی در مدارهای سری و موازی به صورت زیر بدست می آید.<br />راکتانس خازن های سری<br /> اگر مدار زیر را داشته باشیم، داریم. راکتانس خازن های موازی<br />در شکل زیر خازن ها به صورت موازی بسته شده اند. در این شکل داریم. پایان...