مراقبت بيماريهاي بثوري تب دار باهدف حذف سرخک و سرخجه

مراقبت بيماريهاي بثوري تب دار باهدف حذف سرخک و سرخجهمراقبت بيماريهاي بثوري تب دار باهدف حذف سرخک و سرخجه|50681004|kvj|
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد مراقبت بيماريهاي بثوري تب دار باهدف حذف سرخک و سرخجهرا مشاهده می نمایید .

حجم فایل : 2.9 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 78
بنام خدا مراقبت بيماريهاي بثوري تب دار باهدف
حذف سرخك و سرخجه بيماري سرخك ، يك بيماري كشنده قديمي تاريخچه سرخك يك بيماري جهاني
از دير باز در ايران شناخته شده

دانشمند ايراني امام محمد زكرياي رازي ( قرن دهم) نخستين كسي است كه از نظر باليني تشخيص افتراقي بين سرخك و آبله قايل شده است .

در اروپا از سده 17 به بعد آمار تلفات آبله وسرخك بطور مجزا گزارش شده است تقريبا تمام افراد حساس در تماس بيمار آلوده مي شوند هر 3 تا 5 سال اپيدمي حذف ويروس سال 2000 درقاره آمريكا هنوز حدود 10% كل مرگ و مير كودكان زير 5 سال به علت سرخك بيش از90% افراد قبل از رسيدن به سن 20 سالگي مبتلا مي شوند علايم باليني :

عامل بيماري : ويروس (گونه موربيلي ويروس از خانواده پاراميكسو ويروس )
مخزن : انسان

دورة كمون : 10 تا 12 روز

علائم مقدماتى :
شامل تب، خستگى، سرفه، آب ريزش از بينى و التهاب ملتحمه
راش جلدى: ماكولو لرپاپولار 2 تا 4 روز بعد از شروع علائم مقدماتي
عوارض اوتيت مديا
پنومونى
اسهال
تشنج ناشى از تب
كورى
انسفاليت درمان در حال حاضر درمان خاصى جهت بيمارى سرخك وجود ندارد.


تجويز ويتامين A به كودكانى كه بيمارى سرخك دارند در

كاهش شدت بيمارى و ميزان كشندگى بيمارى موثر بوده

است. واکسن
نوع واکسن : MMR
ویروس زنده ضعیف شده
ساخت ایران : سویه اد مو نستون - سوش AIK-HDC
( اوریونHoshino -سرخجه Takahashi ) 10 ایمنی زایی واکسن سرخک ميزان ايمني برعليه بيماري سرخك در صورت واكسيناسيون در سن 9 ماهگي 85% مي باشد .
ميزان ايمني برعليه بيماري سرخك در صورت واكسيناسيون در سن 12ماهگي 95% مي باشد .
در حال حاضر 2 نوبت واكسن سرخك (MMR) در سنين 12 و 18 ماهگي به كودكان تلقيح مي گردد .
پوشش ايمنسازي نوبت اول و دوم سرخك در كشور بايد بالاتر از 95% باشد تا (Heard Immunity) مانع بروز طغيانهاي سرخك گردد. واكسيناسيون در سال 1350 حدود 37% جمعيت در معرض خطر در ايران عليه سرخك واكسينه شد ند
88.5% موارد بيماري به دنبال آن كاهش يافت . با تداوم وتقويت ايمن سازي در سال 1360 ميزان بروز از 106.5
به 0.69 در صد هزار در سال 1373رسيد .

از سال 1375 روند بروز بيماري با تغييراتي در سنين ، رو به افزايش گذاشت و
در سال 1381 17.5 در صد هزار رسيد .

13 واكسيناسيون همگاني سرخك وسرخجه در آذر ماه سال 1382
با اجراي ...