بررسی خازن گذاری در شبكه های توزیع برای كاهش تلفات و بهبود ضریب توان

بررسی خازن گذاری در شبكه های توزیع برای كاهش تلفات و بهبود ضریب توانبررسی خازن گذاری در شبكه های توزیع برای كاهش تلفات و بهبود ضریب توان|40091250|kvj|بررسی خازن گذاری در شبكه های توزیع برای كاهش تلفات و بهبود ضریب توان, خازن گذاری در شبكه های توزیع برای كاهش تلفات و بهبود ضریب توان
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد بررسی خازن گذاری در شبكه های توزیع برای كاهش تلفات و بهبود ضریب توانرا مشاهده می نمایید .

خازن های اصلاح ضریب توان برای مهندسین برق اسم آشنایی است و اهمیت این عناصر در سیستمهای توزیع بر هیچ كس پوشیده نیست . این عناصر در سیستمهای توزیع نقش كلیدی دارند. در سیستمهای توزیع به خاطر ولتاژ پایین تر جریان O عبوری از خطوط بالا است و این امر باعث می شود كه XI2 بالا باشد، كه به همراه توان مصرفی حقیقی ، اندازه ی توان ظاهری را بالاتر برده ، لازم می دارد كه از تجهیزاتی با قدرت بالاتر استفاده كنیم ،I توان راكتیو القایی كه بیشتر از خاصیت سلفی عناصر می باشد به وفور در سیستمهایی توزیع و قدرت یافت می شود كه از عوامل تولید كننده ی آنی می توان به موتورهایی القایی مورد استفاده در صنعت ، تراش ها ، خطوط انتقال ومیره اشاره كرد . برای كم كردن اثر توان القایی در نتیجه اندازه می توان ظاهری ، از وسایل گوناگون مانند موتورهای سنكرون و خازن های اصلاح ضریب توان می توان استفاده نمود، كه مورد اول بیشتر در صنایع بمنظور كم كردن هزینه توان راكتیو استفاده می شد ، كه به خاطر هزینه تعمیر و نگهداری بالا ، در حال حاضر بیشتر از خازن های سوئیچینگ استفاده می شود . اما مورد دوم كه بحث اصلی ما در این پایان نامه می باشد به خاطر هزینه تعمیر و نگهداری كم و عمر بالا بیشتر در سیستم های توزیع استفاده می شود. كه می تواند به صورت واحد ، گروهی ، ثابت و یا قابل سوئیچ به كار گرفته شود. از دیگر پارامترهای مهم مربوط به این خازن می توان به مقدار بهینه این خازن ها و مكانی كه بیشترین جبران سازی را ایجاد می كند اشاره كرد ، كه در حد توان در این پایان نامه بررسی شده است .فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول :مفاهیم اساسی .................................. 7فصل دوم :

منابع مصرف كننده توان راكتیو سلفی در شبكه ..... 21

فصل سوم :

اثرات خازن های موازی در سیستمهای قدرت ......... 34

فصل چهارم :

توابع هدف ..................................... 64

فصل پنجم :

بررسی چند مقاله از IEEE....................................................... 80

ضمائم 104